Marathi Suvichar 2024 |मनाला स्पर्श करणारे मराठी सुविचार

मराठी सुविचार : आयुष्याच्या वाटेवरील दिव्यांच्या ठिणगा!
जीवनाच्या प्रवासात आपल्याला मार्गदर्शन करणारे अनेक घटक असतात. यात मराठी सुविचारांचे स्थान अत्यंत खास आहे. हे सुविचार आपल्या मातृभाषेतून येणारे खरेदीचे रत्न आहेत, जे बुद्धीला वळसा घालतात आणि हृदयाला स्पर्श करतात. आज आपण अशाच काही मराठी सुविचारांचा उलगडा करून पाहूया, जे आपल्या आयुष्याला नवी दिशा आणि प्रेरणा देतील!

१. “प्रेमाने मनाला जिंकता येते, विराने स्वप्नांना उंच उडवता येते, कष्टाने यशाचे शिखर गाठता येते, माणुसकीने जग जिंकता येते.” – हा सुविचार आपल्याला प्रेमाचे महत्त्व अधोरेखित करतो, स्वप्नांसाठी धडपटण्याची प्रेरणा देतो आणि आपल्या आतल्या माणुसकीला जागृत करतो.

२. “वाया घालवलेला वेळ आपले भविष्य बिघडवतो, दुष्ट विचार सफलतेची वाट रोखतात, चांगले कर्मच आयुष्य उज्ज्वल करतात.” – हा सुविचार वेळेचे महत्त्व समजावतो, नकारात्मक विचारांपासून दूर राहण्याची शिकवण देतो आणि चांगल्या कर्मावर भर देतो.

३. “जीवनात वादळं येणारच, धारा धरून राहणे महत्वाचे, तूझे नाव घेऊन सागरानेही मार्ग दिला तर नवल नाही.” – हा सुविचार संकटाच्या वेळी धीर धरायला शिकवतो आणि आत्मविश्वास वाढवतो.

४. “वाणीत खोटेपणा नसला की जगण्यात मोठेपणा लवकर मिळवता येतो, स्वतःवर विश्वास ठेवायला शिकला की कोणतेही शिखर गाठता येते.” – हा सुविचार सत्यनिष्ठतेचे आणि आत्मविश्वासाचे महत्त्व अधोरेखित करतो, हेच गुण यश मिळवण्याच्या वाटेवर सोबती करतात.

५. “दुःखातूनही धडा घेता येतो, अपयशातूनही अनुभव मिळतो, प्रत्येक अनुभव जीवनाचे खरंचं सोनेरी पाकळ आहे.” – हा सुविचार प्रत्येक अनुभवापासून काहीतरी शिकण्याची शिकवण देतो आणि आयुष्याच्या प्रत्येक टप्प्याला सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याचे सांगतो.

या मराठी सुविचारांसारखे शब्दरत्न आपल्या आयुष्याच्या वाटेवर दिव्यांच्या ठिणगांसारखे आहेत. ते मार्गदर्शन करतात, प्रेरणा देतात आणि जीवन सार्थक करण्याची प्रेरणा देतात. मराठी सुविचारांचे खजाना आपल्या हृदयात जपून ठेवूया आणि या तत्त्वांवर चालून आयुष्य अधिक अर्थपूर्ण बनवूया!

वाचाल तर वाचाल.

मन मोकळे असावे, पण जीभ मोकळी असू नये.

आईवडिलांना मान देणे हे आपले परम कर्तव्य आहे.

विज्ञान हे जीवनातील मीठ आहे.

कोणत्याही विजयासाठी नम्रता हवीच.

उद्याचे काम आज करा. आजचे काम आत्ताच करा.

अभ्यासाव्दारे मिळणारे यश दैवी नसते, ते कष्टाचे असते.

एकाग्रतेने कोणतीही गोष्ट साध्य करता येते.

कीर्ती हा चांगल्या कर्माचा सुगंध आहे.

ज्यावेळी अहंकार नष्ट होतो त्यावेळी आत्मा जागृत होतो.

यशाचे शिखर गाठण्यासाठी वेळेचे नियोजन हवेच.

अज्ञान हा अधोगतीचा पाया आहे.

साहस हा यशाचा आत्मा आहे.

माणसाला माणसाप्रमाणे वागवणे ह्याचेच नाव माणुसकी.

चांगले विचार मनात फार काळ टिकत नाहीत म्हणून ते त्वरित कृतीत आणावे.

नेहमी तीन गोष्टी देत राहा. मान, ज्ञान, आणि दान.

अक्कल वाढली की बडबड कमी होते.

एक वेळ पेहराव जुनाच ठेवा. पण पुस्तके मात्र नवीन विकत घ्या.

प्रेम करणे ही एक कला आहे पण ते टिकवणे ही एक साधना आहे.

लढाई केलीच तर ते शांतते साठी करावी.

समाज म्हणजे लोकांचा जमाव नव्हे, तर लोकांचा एकोपा !

नम्रता हा ज्ञानाचा आरंभ होय.

काम केल्याने माणूस मरत नाही, तर तो आळसाने मरतो.

मनाला कितीही धावू द्या ; पण जिभेला मात्र आवर घाला.

कारणाशिवाय काहीही घडत नाही.

छोट्या छोट्या गोष्टीच महत्व ज्याला समजले , तो शहाणा माणूस असतो.

नको त्या ठिकाणी पडलेल्या वस्तू म्हणजे कचरा.

अभ्यासाने अभ्यास वाढतो, आळसाने आळस वाढतो.

आत्मविश्वास हा माणसाचा महान मित्र आहे.

जे दुसऱ्यासाठी जगतात त्यानांच खऱ्या आनंदाचा आस्वाद घेता येतो.

विद्यार्थी स्वाभिमानी पाहिजे. तो न्यायाची चढ व अन्यायाची चीड बाळगणारा हवा.

कोणतीही गोष्ट फुकट मिळाली की, माणसाला तिची किंमत वाटत नाही.

परिवर्तन हे काळाचे लक्षण आहे.

संपतीचा अमर्याद संचय करू नका.

जो स्वतःच्या आणि इतरांच्या कल्याणासाठी झटतो तो सर्वात उत्तम पुरुष समजावा.

खरा आनंद दुसऱ्यांना देण्यात असतो, घेण्यात किंवा मागण्यात नसतो.

वेळेवर घातलेला एक टाका नंतरचे दहा टाके वाचवितो.

विज्ञानाच्या प्रगतीवर देशाची प्रगती अवलंबून असते.

‘एकी हेच बळ’ हे सुभाषित नाही तर तो जीवनाचा सिद्धांत आहे.

पुस्तकांची किंमत रत्नांपेक्षाही अधिक असते

प्रयत्नांची पराकाष्ठा करणाऱ्याला जीवनात अशक्य असे काहीच नाही.

ऋण फेडण्यापेक्षा ऋण स्मरणे अधिक चांगले.

माणूस स्वतःच स्वतःचा भाग्यविधाता असतो.

केलेल्या प्रयत्नांना यश आले नाही तरी आपला पराजय नक्कीच होत नाही.

माणसे जन्माला येतात पण माणुसकी निर्माण करावी लागते.

जातीने कुणी श्रेष्ठ नसून गुणांनीच श्रेष्ठ ठरतो.

मराठी सुविचार 2024

चुकीवर पांघरून घालण्यासारखी घोडचूक नाही.

कपटी मित्रापेक्षा दिलदार शत्रू बरा.

आळस ही एक प्रकारची आत्महत्या होय.

अहंकार आणि लोभ हे माणसाच्या दुःखाचे सर्वात मोठे कारण आहे.

शिका ! संघटीत व्हा आणि संघर्ष करा.

अग्नी तून गेल्याशिवाय माणसाची शुद्धी होत नाही.

काम लवकर करावयाचे असेल तर मुहूर्त पाहण्यात वेळ घालवू नका.

देशातील सर्वोत्तम डोके हे सर्वात शेवटच्या बाकावर सापडतात.

विचार हे भांडवल, उदयोग हे मार्ग तर कठीण परिश्रम हे उत्तर आहे.

तुमच्याकडे वेळ फार कमी आहे तेव्हा कोणा दुसऱ्याचे आयुष्य जगणे सोडून दया.

जर शांती हवी असेल तर प्रसिद्धी पासुन दूर रहा.

पैसे तुमचे आहेत पण संसाधने हे समाजाचे आहेत.

सेवा जवळून, आदर दुरून आणि ज्ञान आतून असावे.

नेहमी लक्षात ठेवा. तुमचे यशस्वी होण्याचे संकल्प हे कोणत्या ही इतर संकल्पा पेक्षा अधिक महत्वपुर्ण आहे.

शत्रुना मित्र बनवुन, मी माझे शत्रु कमी किंवा नष्ट करत नाहीये का.

प्रेमाची शिकवण लहान मुलांकडून फार छान शिकता येते.

धीर म्हणजे स्वतःचीच परिक्षा पहाणे.

कुणालाही जिंकायचं असेल तर प्रेमाने जिंका.

विझलो जरी आज मि अंत माझा नाही पेटेन पुन्हा नव्याने सामर्थ्य नाशवंत नाही.

अनुभव हा आपला सर्वोत्तम शिक्षक आहे. जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत शिकत राहा

सत्यासाठी काही सोडून द्यावं पण कोणासाठीही सत्य सोडू नये.

जी लोकं नशीबावर विश्वास ठेवतात ती लोकं भित्री असतात. जे स्वतःचं भविष्य स्वतः घडवतात तेच खरे कणखर असतात.

मन आणि मेंदूच्या युद्धात नेहमी मनाचंच ऐका

जो मनुष्य मरायला तयार होतो तो कधीच मरत नाही आणि जो मरायला भितो तो आधीच मेलेला असतो.

माणसाला आपल्या दारिद्र्याची लाज वाटता कामा नये. लाज वाटायला पाहिजे ती दुर्गुणांची.

मोठ्या गोष्टीचे बेत करण्यापेक्षा छोट्या गोष्टीने आरंभ करणे अधीक श्रेयस्कर ठरते.

शाळा हे सभ्य नागरिक तयार करण्याचे पवित्र क्षेत्र आहे.

यशाचा मनसोक्त आनंद घेण्यासाठी अपयश आणि कठीण परिस्थिती यांची अत्यंत गरज असते.

Marathi Suvichar 2024

आयुष्य हा खूप अवघड खेळ आहे. तुम्हाला ते माणुसकीच्या जन्मसिद्ध हक्कानेच जिंकता येईल.

तुमच्या सहभागा शिवाय तुम्ही यशस्वी होणार नाही.आणि तुमच्या सहभागा सोबत तुम्ही कधी अपयशी होणार नाही.

यशाचे रहस्य काय? योग्य निर्णय घेणे.योग्य निर्णय कशे घ्यावे?? अनुभवाने.अनुभव कशे घावे?? चुकीचे निर्णय घेऊन.

एखाद्याच्या ढगात इंद्रधनुष्य होण्याचा प्रयत्न करा.

ज्या क्षणी आपल्याला उडता येईल यावर शंका येईल, त्या क्षणापासून आपण ते करण्यास सक्षम आहात म्हणूनच थांबेल.

विचार करा आणि आश्चर्यचकित व्हा. आश्चर्यचकित व्हा आणि विचार करा.

आयुष्य हे सरळ नाही त्याची सवय करून घ्या.

टीव्ही वरचे जीवन काही खरे नसते आणि खरे आयुष्य म्हणजे टीव्ही वरची सीरियल नसते. खऱ्या आयुष्यात आराम नसतो, असते ते फक्त काम आणि काम.

तुमच्या असंतुष्ट ग्राहकांकडूनच तुम्हाला सर्वात जास्त शिकायला मिळते.

युवकांना एक चांगले वातावरण द्या. त्यांना प्रेरित करा. त्यांच्यात एक आपार उर्जा चे श्रोत आहे. ते करून दाखवतीलच.

आपल्या सर्वांमध्ये एकसमान प्रतिभा नसते, पण आपल्या सर्वांना प्रतिभेचा विकास करण्याची संधी समान मिळत असते.

आकाशा कडे बघा आपण एकटे अजिबात नाही. सर्व ब्रम्हांड तुमचं मित्र आहे. पण ते भरभरून त्यालाच देते जो स्वप्न बघतो आणि त्यावर काम करतो.

तुमच्या नौकरी वर प्रेम करा पण कंपनी वर करू नका. कारण तुम्हाला कधीच कळणार नाही तुमची कंपनी तुम्हाला प्रेम करणे सोडून देईल.

बलहीन व्यक्ती कुणालाही क्षमा करू शकत नाही. बलवान माणूसच क्षमा करू शकतो.

यशस्वी लोकांचे किंवा यशाच्या गोष्टी वाचू नका, त्यात तुम्हाला फक्त संदेश मिळेल. अपयशाच्या गोष्टी वाचा त्यातून तुम्हाला नवीन यशाच्या नवीन आयडिया मिळतील.

देवाने आपल्या सर्वांच्या मध्ये महान अशी शक्ती आणि क्षमता दिलेली असते. आणि प्रार्थना त्या शक्ती क्षमता ना बाहेर आणायला मदत करत असते.

चला आपले आज आपण येणाऱ्या पिढीच्या उज्वल भविष्या साठी त्याग करू.

चूका आणि अपयश आणि नकार हा प्रगतीचा भाग असतो

कोणाचीही निंदा करू नका. जर तुम्ही कोणाच्या मदतीसाठी हात पुढे करू शकत असाल तर नक्की करा. जर ते शक्य नसेल तर हात जोडा आणि त्यांना आशिर्वाद द्या आणि त्यांना त्यांच्या मार्गाने जाऊ द्या.

टीव्ही वरचे जीवन काही खरे नसते आणि खरे आयुष्य म्हणजे टीव्ही वरची सीरियल नसते. खऱ्या आयुष्यात आराम नसतो, असते, ते फक्त काम आणि काम.

हार मानणे ही आपली सर्वात मोठी कमजोरी आहे. यश मिळवण्याचा सर्वात सोपा मार्ग म्हणजे पुन्हा पुन्हा प्रयत्न करत राहणे

Leave a comment